PESTIGON PSI MALIH RASA 2-10 kg (1 ampula)

SKU: 3954

11.00 KM

PESTIGON, psi malih rasa (2-10 kg), 0.67 ml – Suzbijanje infestacije pasa  buvama (Ctenocephalides felis). NAPOMENA: Cijena je po komadu (po 1 ampuli)

Product Description

Suzbijanje infestacije pasa  buvama (Ctenocephalides felis). iskazuje prolongirano akaricidno delovanje protiv sledećih vrsta krpelja:  Ixodes ricinus,  Rhipicephalus sanguineus i Dermacentor reticulatus .

Samo za primenu na životinjama.

67 mg Spot-On rastvor za nakapavanje na kožu za MALE PSE

Fipronil

Psi 2-10 kg  0,67 ml

Za lečenje infestacije BUVAMA i KRPELJIMA

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna pipeta od 0,67 ml sadrži

Aktivna supstanca : Fipronil  67 mg

Pomoćne materije: butilhidroksianizol (E320), butilhidroksitoluen (E 321),

povidon K 12, polisorbat 80, butilni alkohol i monoetilni eter dietilglikola.

FARMACEUTSKI OBLIK: Rastvor za nakapavanje na kožu

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA: Mali psi

INDIKACIJE: Suzbijanje infestacije pasa  buvama (Ctenocephalides felis). Proizvod pokazuje trenutno insekticidno delovanje i produženo insekticidno delovanje do 8 nedelja protiv novih infestacija odraslim buvama.

Ovaj veterinarsko-medicinski proizvod (VMP) iskazuje prolongirano akaricidno delovanje protiv sledeíh vrsta krpelja:  Ixodes ricinus do 2 nedelje; Rhipicephalus sanguineus  do 3 nedelje; Dermacentor reticulatus  do 4 nedelje. Ako su te vrste  krpelja prisutne na psu u vreme nanošenja proizvoda, neće svi uginuti u prvih 48 sati, ali biće uništeni u okviru nedelju dana.

Ovaj VMP se može koristiti kao deo terapijskog programa u suzbijanju alergijskog dermatitisa uzrokovanog buvama, a kojeg je prethodno dijagnostifikovao veterinar.

NAČIN I PUTEVI PRIMENE: Lokalno nakapavanje na kožu.

Pažljivo pročitati uputstvo o VMP pre primene.

POSEBNI USLOVI ČUVANJA: Čuvati u originalnom  pakovanju radi zaštite od svetla i vlage.

Ovaj  veterinarsko-medicinski proizvod ne zahteva posebne temperaturne uslove čuvanja.

Čuvati van domašaja djece.

POSEBNE MERE OPREZA PRI ODLAGANU NEUPOTREBLJENIH PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

SA neiskorišćenim VMP i praznom ambalažom postupa se u skaldu sa Zakonom o otpadu.

Proizvod ne sme dospeti u otvorene vodotokove jer može biti štetan za ribe i druge organizme vodenih eko sastava. Sa proizvodom ili praznom ambalažom ne smeju se zaprljati jezera, vodotokovi ili bare.

Izdaje se bez veterinarskog recepta.

Proizvođač: NORBROOK

Norbrook Laboratories Ltd.,

Station Works, Camlough Road, Newry,

Co Down, BT35 6JP, Severna Irska

  logo footer

  logo footer


  VET CENTAR
  BANJA LUKA

  Mob: +387 65 981 786
  Tel: +387 51 288 850
  Tel: +387 51 288 851
  E-mail: contact@vetcentar.com
  E-mail: vetcentar@teol.com

  PRATITE NAS
  SOC. MREŽE  DEŽURNI TELEFON
  +387 65 981 786


  PhonePhonePhone


  Copyright by Vet Centar 2019. All rights reserved.