Dr veterinarske medicine

Dr Boško Desnica

Posebna sfera interesovanja u maloj praksi su mu reprodukcija i vještačka oplodnja pasa, radiološka i ultrazvučna dijagnostika.
Dr Boško Desnica

Dr med. vet. Boško Desnica

Biografija i Radno Iskustvo


  • Kratka Biografija
  • Radno Iskustvo
  • Nagrade & Priznanja

Boško Desnica rođen 27.07.1990 godine u Prijedoru.  Osnovnu školu završio je u osnovnoj školi Jovan Cvijić u Brezičanima. Srednju poljoprivrednu  školu smjer veterinarski tehničar završio je u Prijedoru 2009 godine. Iste godine upisuje Poljoprivredni fakultet departman za veterinarsku medicinu Univerziteta u Novom Sadu.

Diplomirao je u januaru  2017 godine sa temom iz oblasti Higijene mesa i stekao zvanje doktor veterinarske medicine.

Nakon diplomiranja, započinje staž u PVA Novak u Beogradu gdje boravi nešto više od godinu dana i nakon završetka stažiranja, započinje svoj rad u Veterinarskoj ambulanti sa apotekom Vet Centar u Banja Luci.

  • Odmah pri diplomiranju započinje staž u PVA Novak u Beogradu gdje boravi nešto više od godinu dana i opredjeljuje se za rad u maloj praksi.
  • Nakon završetka stažiranja u februaru  2018 godine započinje svoj rad u Veterinarskoj ambulanti sa apotekom Vet Centar u Banja Luci.
  • U septembru  2018 godine u Sarajevu završava obuku iz oblasti hirurgije sa anesteziologijom pasa u okviru projekta Dogs Trusta.
  • Posebna sfera interesovanja u maloj praksi su mu reprodukcija i vještačka oplodnja pasa,
  • radiološka i ultrazvučna dijagnostika.

Radno Vrijeme

Radno vrijeme Veterinarske stanice Vet Centar   Karađorđeva 79 b, Banja Luka.Hitne Intervencije

Potrebna Vam je hitna intervencija nakon radnog vremena? Pozovite naš dežurni telefon.


Telefon: +387 65 981 786

logo footer

logo footer


VET CENTAR
BANJA LUKA

Mob: +387 65 981 786
Tel: +387 51 288 850
Tel: +387 51 288 851
E-mail: contact@vetcentar.com
E-mail: vetcentar@teol.com

PRATITE NAS
SOC. MREŽEDEŽURNI TELEFON
+387 65 981 786


PhonePhonePhone


Copyright by Vet Centar 2019. All rights reserved.