Dr veterinarske medicine

Dr Ivana Desnica

Posebna oblast interesovanja su joj dermatologija pasa i mačaka, ultrazvučna dijagnostika i interna medicina pasa i mačaka.
Dr Ivana Desnica

Dr med. vet. Ivana Desnica

Biografija i Radno Iskustvo


  • Kratka Biografija
  • Radno Iskustvo
  • Nagrade & Priznanja

Ivana Desnica rođena 25.08.1990 godine u Novom Sadu. Završila srednju poljoprivrednu školu u Futogu smer veterinarski tehničar 2009. godine, iste godine upisuje Poljoprivredni fakultet departman za veterinarsku medicinu, Univerziteta u Novom Sadu.

Diplomirala je u januaru 2017. godine sa temom iz oblasti Higijena mleka i mlečnih namirnica.

Odmah nakon diplomiranja započinje Stažirala godinu dana u PVA Novak u Beogradu  nakon čega se zapošljava u Veterinarskoj ambulanti sa apotekom Vet Centar u Banja Luci.

  • Odmah nakon diplomiranja započinje staž od godinu dana u PVA Novak u Beogradu  nakon čega se opredeljuje isključivo za malu praksu.
  • Nakon završenog stažiranja, zapošljava se u Veterinarskoj ambulanti sa apotekom Vet Centar u Banja Luci u februaru 2018.godine.
  • U julu 2018. godine završila je obuku i dobila sertifikat za anesteziologiju pasa u okviru programa Dogs Trusta.
  • Posebna oblast interesovanja su joj dermatologija pasa i mačaka, ultrazvučna dijagnostika i interna medicina pasa i mačaka.
  • Prisustvovala  je brojnim seminarima u zemlji i okruženju.

Radno Vrijeme

Radno vrijeme Veterinarske stanice Vet Centar   Karađorđeva 79 b, Banja Luka.Hitne Intervencije

Potrebna Vam je hitna intervencija nakon radnog vremena? Pozovite naš dežurni telefon.


Telefon: +387 65 981 786

logo footer

logo footer


VET CENTAR
BANJA LUKA

Mob: +387 65 981 786
Tel: +387 51 288 850
Tel: +387 51 288 851
E-mail: contact@vetcentar.com
E-mail: vetcentar@teol.com

PRATITE NAS
SOC. MREŽEDEŽURNI TELEFON
+387 65 981 786


PhonePhonePhone


Copyright by Vet Centar 2019. All rights reserved.