Dr veterinarske medicine

Dr Boris Egić

Posebna sfera interesovanja u maloj praksi su mu hirurgija mekih tkiva, radiološka i ultrazvučna dijagnostika.
Dr Boris Egić

Dr med. vet. Boris Egić

Biografija i Radno Iskustvo


  • Kratka Biografija
  • Radno Iskustvo
  • Nagrade & Priznanja

Boris Egić rođen 18.08.1987. godine u Banjaluci.  Osnovnu školu završio je u osnovnoj školi Jovan Jovanović Zmaj u Banjaluci. Srednju poljoprivrednu  školu smjer veterinarski tehničar završio je u Banjaluci. Iste godine upisuje Fakultet za veterinarsku medicinu na univerzitetu u Sarajevu.

Diplomirao je 2013. godine i stekao zvanje doktor veterinarske medicine.

Nakon diplomiranja, započinje staž u Veterinarskoj ambulanti VetaNova u Istočnom Sarajevu gdje boravi nešto više od šest mjeseci i nakon završetka stažiranja, započinje svoj rad 2013. godine u Veterinarskoj ambulanti sa apotekom Vet Centar u Banja Luci.

  • Odmah pri diplomiranju započinje staž u veterinarskoj ambulanti VetaNova u Istočnom Sarajevu gdje boravi nešto više od šest mjeseci i opredjeljuje se za rad u maloj praksi.
  • Nakon završetka stažiranja, 2013 godine započinje svoj rad u Veterinarskoj ambulanti sa apotekom Vet Centar u Banja Luci.
  • U septembru  2018 godine u Sarajevu završava obuku iz oblasti hirurgije sa anesteziologijom pasa u okviru projekta Dogs Trusta.
  • Obuku u oblasti ultrazvuk završava u Zagrebu kod mr.sc. Tomislava Brajka dr.vet.med.
  • Posebna sfera interesovanja u maloj praksi su mu hirurgija mekih tkiva,
  • radiološka i ultrazvučna dijagnostika.

Radno Vrijeme

Radno vrijeme Veterinarske stanice Vet Centar   Karađorđeva 79 b, Banja Luka.Hitne Intervencije

Potrebna Vam je hitna intervencija nakon radnog vremena? Pozovite naš dežurni telefon.


Telefon: +387 65 981 786

logo footer

logo footer


VET CENTAR
BANJA LUKA

Mob: +387 65 981 786
Tel: +387 51 288 850
Tel: +387 51 288 851
E-mail: contact@vetcentar.com
E-mail: vetcentar@teol.com

PRATITE NAS
SOC. MREŽEDEŽURNI TELEFON
+387 65 981 786


PhonePhonePhone


Copyright by Vet Centar 2019. All rights reserved.