KAODIAR-S 50 ml

SKU: 1997

10.00 KM

KAODIAR-S 50 ml oralna suspenzija za pse i mačke.

Product Description

Farmaceutski oblik: Oralna suspenzija

Sastav: Neomicin 50 mg/ml, kaolin 200 mg/ml, pektin 6 mg/ml

Farmakoterapijska grupa: Antibiotik

Upotreba: Gastroenteritis prasadi, jagnjadi i malih životinja ( pasa i mačaka), prouzrokovani mikroorganizmima osetljivim na neomicin.

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV: 1 ml suspenzije sadrži:

Aktivne supstance:

 • neomicin-sulfat 50,0 mg
 • kaolin 200,0 mg
 • pektin 6,0 mg

Pomoćne supstance:

 • kalijum-metabisulfit 1,0 mg
 • metilparaben 1,0 mg
 • prečišćena voda 1,0 ml

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA: Prasad, jagnjad, psi i mačke.

INDIKACIJE: Gastroenteritis prasadi,jagnjadi i malih životinja izazvan mikroorganizmima osetljivim na neomicin.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE: U cilju lečenja gastroenteritisa prasadi, jagnjadi i malih životinja (pasa i mačaka) preparat se daje peroralno 1 ml na 2 kg telesne mase, dnevno. Dnevna doza se može podeliti na dva dela, kada se prva polovina daje ujutro, a druga uveče.terapija traje 3 do 5 dana.

KONTRAINDIKACIJE: Kaodiar-S se ne primenjuje kod životinja sa oboljenjem bubrega, kao i kod životinja preosetljivih na neomicin i druge aminoglikozide.

NEŽELJENA DEJSTVA: Kada se lek primenjuje u terapijskim dozama i prema uputstvu, nisu zapažena neželjena dejstva. Moguća je pojava alergije kod osetljivih vrsta (mačaka i pasa),dijareje i poremećaj funkcije bubrega.
Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo, koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.

KARENCA: Meso i jestiva tkiva 10 dana.

NAČIN IZDAVANJA: Izdaje se na recept veterinara.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA: Čuvati na temperaturi do 25° C u originalnom pakovanju,radi zaštite od svetlosti i vlage. Čuvati van domašaja dece!
Posle otvaranja kontejnera, čuvati na temperaturi do 25° C.

POSEBNA UPOZORENJA:
Za primenu na životinjama! 
Kod malih životinja (pas i mačka), kao i kod mladih, moguća je pojava alergijske reakcije i oštećenje funkcije bubrega i sluha.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije
Lek se može primenjivati tokom graviditeta i laktacije.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
Osobe koje su alergične na aminoglikozidne antibiotike ne bi trebalo da rukuju ovim lekom.

POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA: Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

ROK UPOTREBE: 2 godine

  logo footer

  logo footer


  VET CENTAR
  BANJA LUKA

  Mob: +387 65 981 786
  Tel: +387 51 288 850
  Tel: +387 51 288 851
  E-mail: contact@vetcentar.com
  E-mail: vetcentar@teol.com

  PRATITE NAS
  SOC. MREŽE  DEŽURNI TELEFON
  +387 65 981 786


  PhonePhonePhone


  Copyright by Vet Centar 2019. All rights reserved.